Danh mục: xổ số miền bắc

xổ số miền bắc

 1KE – 9KE – 4KE – 10KE – 12KE – 2KE
ĐB
35330
Giải 1
90315
Giải 2
5717980432
Giải 3
558942145113005897195716048276
Giải 4
6690557934100178
Giải 5
435833307399584948676289
Giải 6
277553366
Giải 7
41752978

Đầu Đuôi
0
5
1
0,5,9
2
9
3
0,0,2
4
1,9
5
1,3,8
6
0,6,7
7
5,6,7,8,8,9,9
8
9
9
0,4,9
Đầu Đuôi
1,3,3,6,9
0
4,5
1
3
2
5
3
9
4
0,1,7
5
6,7
6
6,7
7
5,7,7
8
1,2,4,7,7,8,9
9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

KQXSMB – So xo mien Bac ngày 16-09-2021

 2KD – 12KD – 4KD – 8KD – 7KD – 10KD
ĐB
12093
Giải 1
15382
Giải 2
0013021943
Giải 3
504488008264043982420113253130
Giải 4
8475593065070597
Giải 5
926520473694813283006759
Giải 6
984963471
Giải 7
39239719

Đầu Đuôi
0
0,7
1
9
2
3
3
0,0,0,2,2,9
4
2,3,3,7,8
5
9
6
3,5
7
1,5
8
2,2,4
9
3,4,7,7
Đầu Đuôi
0,3,3,3
0
7
1
3,3,4,8,8
2
2,4,4,6,9
3
8,9
4
6,7
5
6
0,4,9,9
7
4
8
1,3,5
9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: